Lesmateriaal
Kinderen starten met een bestaande pianomethode, bijvoorbeeld Hal Leonards Pianomethode, aangevuld met extra repertoire en zelf ontwikkelde werkbladen en theoriebladen. De basis is klassiek, maar de huidige lesmethodes bevatten ook allerlei stukken uit andere genres. Zo maak je al snel met veel verschillende muziekstijlen kennis.

Jongeren en volwassenen kiezen in overleg de methode die het beste bij hen past, afhankelijk van muzikale voorkeuren en eventuele vroegere muzieklessen.

Verdieping
Het materiaal wordt tijdens de les op zo'n manier aangeboden dat het iedere leerling uitdaagt er aktief mee aan de slag te gaan.
Pianospelen is namelijk niet alleen maar een mechanisch kunststukje!
Vanaf de eerste les word je gevraagd goed te luisteren naar je spel, het karakter van de verschillende stukken enz.
We maken muziek vanaf de eerste les, en niet pas na het doorwerken van een droge, technische pianomethode!
Op deze manier worden je muzikale en technische mogelijkheden vanaf het begin van de lessen optimaal ontwikkeld en staat techniek ook altijd in dienst van je interpretatie.

Lesvormen
In tegenstelling tot wat bij muziekscholen gebruikelijk is, kunnen beginners bij Opus51 privéles krijgen.
Het voordeel van individuele lessen is dat je geheel in je eigen tempo kunt werken en dat de les geheel op jou wordt afgestemd.
De meeste leerlingen starten met een half uur les per week, later uit te breiden naar 45 of 60 minuten. In overleg met de docent kunnen jongeren en volwassenen eens per twee weken les nemen als ze al enigszins gevorderd zijn.

Voor kinderen kan het motiverend werken om samen les te hebben.
Kinderen willen vaak niet voor de ander onderdoen en trekken zich aan elkaar op.
Een gezonde vorm van competitie kan een goede thuisstudie tot gevolg hebben.
Leerlingen in een duo-les moeten ongeveer hetzelfde niveau hebben, waardoor er veel samengespeeld en van elkaar geleerd kan worden en de les niet vervalt in het om de beurt spelen van een liedje.
Als kinderen in een duo-les starten wordt regelmatig besproken of de lesvorm nog aan de verwachtingen voldoet.
Er kan altijd besloten worden de lessen individueel te vervolgen.

Je kunt je als duo aanmelden voor de lessen, eventueel kunnen duo's waar mogelijk ook door de docent worden samengesteld.
Werkplaats
Podium
Ontwerp: Laura van As | Ontwikkeling: Snapworks | Animatie: U.P! Producties