De yogalessen van Werkplaats51 zijn aandachtig en zorgvuldig opgebouwd zodat een ieder direkt kan instappen.
De yogalessen duren 90 minuten, na afloop wordt er thee geserveerd.
Gedurende de yogalessen wordt er gewerkt met het lichaam, met de adem en iedere les eindigt met een ontspanningsoefening.
Er is tijdens de lessen aandacht voor het ontwikkelen van een eigen ritme, het leren ervaren en respecteren van eigen grenzen, waardoor een prettige, vertrouwelijke sfeer ontstaat waar iedereen zichzelf kan zijn.
Hierdoor wordt het lichaam niet alleen soepeler, sterker en meer ontspannen, maar leer je tegelijkertijd de aandacht meer naar binnen te richten.

Uiteindelijk is de enige wijze om yoga te leren kennen, het zelf beleven en ondervinden, alleen door yoga met enige regelmaat te beoefenen krijgt yoga betekenis.

Om mee te doen aan een yogales heb je gemakkelijke kleding en een grote handdoek nodig, in de lesruimte zijn yogamatten en kussens aanwezig.
Je bent van harte welkom om een gratis proefles mee te doen.


'Yoga awakens the eternal present.'

Swami Niranjanananda SaraswatiIn de yogalessen spelen aandacht en bewustwording een voorname rol.
De yogalessen zijn zo ingericht dat je gaandeweg en stapsgewijs door het verbinden van aandacht, adem en lichaam een natuurlijke ontspannen wijze van concentratie, een proces van continue aandachtig gewaarzijn, aanleert.
In de yogalessen wordt gebruik gemaakt van een verscheidenheid aan oefeningen en technieken: Pawanmuktasana-series 1,2 en 3 (3 groepen asanas om prana/levensenergie vrij te maken), asanas (lichaamshoudingen) die zowel dynamisch als statisch beoefend worden, Yoga Nidra (lange ontspanningsoefening) en verstillende meditatieve oefeningen.
Opus
Podium
aandachtig gewaarzijn
Ontwerp: Laura van As | Ontwikkeling: Snapworks | Animatie: U.P! Producties